egoiste

Zkarabi's Kennel

Breeder of Papillon

CIB Serbia-Montenegro Ch Poland Ch Bulgaria Ch Moldova Ch Mackenonia Ch Bulgarian Grand Champion

Zkarabi's Egoiste